1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 63, Έτος Δον, Αριθ. Φύλ. 63, 13 Φεβρουαρίου 1956
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 13 Φεβρουαρίου 1956
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες