1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 47, Έτος Γον, Αριθ. Φύλ. 47, 14 Ιανουαρίου 1955
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 14 Ιανουαρίου 1955
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες