1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 58, Έτος Δον, Αριθ. Φύλ. 58, 26 Οκτωβρίου 1955
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 26 Οκτωβρίου 1955
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες