1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 109, Έτος ΣΤ', Αριθ. Φύλ. 109, 23 Απριλίου 1959
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 23 Απρίλίου 1959
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες