1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 13, Έτος Αον, Αριθ. Φύλ. 13, 9 Μαρτίου 1953
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 09 Μαρτίου 1953
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες