1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 49, Έτος Γον, Αριθ. Φύλ. 49, 11 Μαρτίου 1955
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 11 Μαρτίου 1955
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες