1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 3, Έτος Αον, Αριθ. Φύλ. 3, 20 Σεπτεμβρίου 1952
  5. Δεκαπενθήμερος λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 20 Σεπτεμβρίου 1952
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες