1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 75, Έτος Εον, Αριθ. Φύλ. 75
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες