1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 32, Έτος Βον, Αριθ. Φύλ. 32, 9 Ιανουαρίου 1954
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 09 Ιανουαρίου 1954
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες