1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 48Β, Έτος Γον, Αριθ. Φύλ. 48Β, 11 Φεβρουαρίου 1955, Δύο τεύχη με ίδιο εξώφυλλο και διαφορετικό περιεχόμενο
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 11 Φεβρουαρίου 1955
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες