1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 16, Έτος Αον, Αριθ. Φύλ. 16, 28 Απριλίου 1953
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 28 Απρίλίου 1953
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες