1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 19, Έτος Αον, Αριθ. Φύλ. 19, 22 Ιουνίου 1953
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 22 Ιουνίου 1953
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες