1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 115, Έτος Ζ', Αριθ. Φύλλου 115, 14 Αυγούστου 1959
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 14 Αυγούστου 1959
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες