1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 67, Έτος Δον, Αριθ. Φύλ. 67, 16 Μαΐου 1956
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 16 Μαίου 1956
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες