1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 43, Έτος Γον, Αριθ. Φύλ. 43, 22 Οκτωβρίου 1954
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 22 Οκτωβρίου 1954
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες