1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 89, Έτος ΣΤ', Αριθ. Φύλ. 89, 23 Απριλίου 1958
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 23 Απρίλίου 1958
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες