1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 35, Έτος Βον, Αριθ. Φύλ. 35, 18 Μαρτίου 1954
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 18 Μαρτίου 1954
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες