1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 7, Έτος Αον, Αριθ. Φύλ. 7, 1 Δεκεμβρίου 1952
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 01 Δεκεμβρίου 1952
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες