1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 111, Έτος ΣΤ', Αριθ. Φύλ. 111, 3 Ιουνίου 1959
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 03 Ιουνίου 1959
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες