1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 70, Έτος Δον, Αριθ. Φύλ. 70, 19 Ιουλίου 1956
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 19 Ιουλίου 1956
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες