1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 108, Έτος ΣΤ', Αριθ. Φύλ. 108, 18 Απριλίου 1959
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 18 Απρίλίου 1959
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες