1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 33, Έτος Βον, Αριθ. Φύλ. 33, 29 Ιανουαρίου 1954
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 29 Ιανουαρίου 1954
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες