1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 41, Έτος Γον, Αριθ. Φύλ. 41, 19 Αυγούστου 1954
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 19 Αυγούστου 1954
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες