1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 60, Έτος Δον, Αριθ. Φύλ. 60, 2 Δεκεμβρίου 1955
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 02 Δεκεμβρίου 1955
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες