1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 104, Έτος ΣΤ', Αριθ. Φύλ. 104, 27 Ιανουαρίου1959
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 27 Ιανουαρίου 1959
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες