1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 78, Έτος Εον, Αριθ. Φύλ. 78, 11 Φεβρουαρίου 1957
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 11 Φεβρουαρίου 1957
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες