1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Τζουράς, Γεώργιος
 5. Τζουράς, Γεώργιος (1974 - 1979)
 6. Δύο φορές τον μήνα [Δεκαπενθήμερη αυτή την περίοδο] (1974 - 1975) | Εβδομαδιαίο (06/10/1975 )
 7. Χαλκίδα
 8. 1952
 9. 1952-
 10. Περίοδος Γ', Αριθμός φύλλου 10 (12 Απριλίου 1975) - Περίοδος Γ', Έτος 27ον, Αριθμός φύλλου 194 (17 Νοεμβρίου 1979)
 11. Τοπικές εφημερίδες
  • Δύο φορές τον μήνα [Δεκαπενθήμερη αυτή την περίοδο] (1974 - 1975)
  • Εβδομαδιαίο (06/10/1975 )
 12. Δακτυλογραφημένη
  • Η εφημερίδα δεν εντοπίστηκε στην "Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, 1784-1974".
   Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Χαλκίδας διαθέτει 177 ψηφιοποιημένα φύλλα (από το 10 φύλλο της Γ' Περιόδου του 1975 έως το φύλλο 194 του 1979).