1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 62, Περίοδος Γ' - Αριθμός φύλλου 62 - 27 Σεπτεμβρίου 1976
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. Μη χάσετε την δις της εβδομάδος έκδοσιν της "Αλήθεια"
  7. 27 Σεπτεμβρίου 1976
  8. 4 σελίδες
  9. Τοπικές εφημερίδες