1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 45, Περίοδος Γ' - Αριθμός φύλλου 45 - 3 Μαΐου 1976
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. Ποία η γνώμη σας για την τσιμεντόσκονη; Τι προτείνετε;
  7. 03 Μαίου 1976
  8. 4 σελίδες
  9. Τοπικές εφημερίδες