1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 43, Περίοδος Γ' - Αριθμός φύλλου 43 - 12 Απριλίου 1976
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. Ποία η γνώμη σας για την τσιμεντόσκονη; Τι προτείνετε;
  7. 12 Απρίλίου 1976
  8. 4 σελίδες
  9. Τοπικές εφημερίδες