1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 65, Περίοδος Γ' - Έτος 23ον - Αριθμός φύλλου 65 - 18 Οκτωβρίου 1976
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. Μη χάσετε την δις της εβδομάδος έκδοσιν της "Αλήθεια"
  7. 18 Οκτωβρίου 1976
  8. 4 σελίδες
  9. Τοπικές εφημερίδες