1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 143, Περίοδος Γ' - Έτος 25ον - Αριθμός φύλλου 143 - 5 Ιουλίου 1978
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 05 Ιουλίου 1978
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες