1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 69, Περίοδος Γ' - Έτος 23ον - Αριθμός φύλλου 69 - 15 Νοεμβρίου 1976
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. Μη χάσετε την δις της εβδομάδος έκδοσιν της "Αλήθεια"
  7. 15 Νοεμβρίου 1976
  8. 4 σελίδες
  9. Τοπικές εφημερίδες