1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 31, Περίοδος Γ' - Αριθμός φύλλου 31 - 17 Ιανουαρίου 1976
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. Ποία η γνώμη σας για την τσιμεντόσκονη; Τι προτείνετε;
  7. 17 Ιανουαρίου 1976
  8. 4 σελίδες
  9. Τοπικές εφημερίδες