1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 152, Περίοδος Γ' - Έτος 25ον - Αριθμός φύλλου 152 - 11 Οκτωβρίου 1978
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. Προμηθευθείτε την "αλήθεια" που κυκλοφορεί το Σάββατο για να δήτε που θα ψηφίσετε
  7. 11 Οκτωβρίου 1978
  8. 4 σελίδες
  9. Τοπικές εφημερίδες