1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 146, Περίοδος Γ' - Έτος 25ον - Αριθμός φύλλου 146 - 1 Αυγούστου 1978
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 01 Αυγούστου 1978
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες