1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 99, Περίοδος Γ' - Έτος 23ον - Αριθμός φύλλου 99 - 11 Ιουλίου 1977
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 11 Ιουλίου 1977
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες