1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 10, Περίοδος Γ' - Αριθμός φύλλου 10 - 12 Απριλίου 1975
  5. 15θήμερον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 12 Απρίλίου 1975
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες