1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 94, Περίοδος Γ' - Έτος 23ον - Αριθμός φύλλου 94 - 6 Ιουνίου
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 06 Ιουνίου 1977
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες