1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 190, Περίοδος Γ' - Έτος 26ον - Αριθμός φύλλου 190 - 19 Σεπτεμβρίου 1979
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 19 Σεπτεμβρίου 1979
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες