1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 92, Περίοδος Γ' - Έτος 23ον - Αριθμός φύλλου 92 - 16 Μαΐου
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 16 Μαίου 1977
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες