1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 75, Περίοδος Γ' - Έτος 23ον - Αριθμός φύλλου 75 - 30 Δεκεμβρίου 1976
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 30 Δεκεμβρίου 1976
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες