1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 76, Περίοδος Γ' - Έτος 23ον - Αριθμός φύλλου 76 - 10 Ιανουαρίου
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. Πιστεύεις, ομολογείς, διαδίδεις την ΑΛΗΘΕΙΑ, είσαι ελεύθερος άνθρωπος
  7. 10 Ιανουαρίου 1977
  8. 4 σελίδες
  9. Τοπικές εφημερίδες