1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 103, Περίοδος Γ' - Έτος 23ον - Αριθμός φύλλου 103 - 29 Αυγούστου 1977
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 29 Αυγούστου 1977
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες