1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 151, Περίοδος Γ' - Έτος 25ον - Αριθμός φύλλου 151 - 4 Οκτωβρίου 1978
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 04 Οκτωβρίου 1978
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες