1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 108, Περίοδος Γ' - Έτος 24ον - Αριθμός φύλλου 108 - 30 Σεπτεμβρίου 1977
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 30 Σεπτεμβρίου 1977
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες