1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Παπαστρατής, Θρασύβουλος (1874-1955) [και ιδιοκτήτης]
 5. Παπαστρατής, Θρασύβουλος (1874-1955)
 6. Εβδομαδιαίο
 7. Χαλκίδα
 8. 01 Ιανουαρίου 1919 [Αριθ. φύλλου 65]
 9. 04 Αυγούστου 1936 [Αριθ. φύλλου 743]
 10. Έτος Α', Αριθ. φύλλου 65 (1 Ιανουαρίου 1919) - Έτος 20ον, Αριθ. φύλλου 743 (8 Αυγούστου 1936)
 11. Έτος Β', Αριθ. 66 (1 Ιανουαρίου 1919) - Έτος 20ον, Αριθ. 742 (29 Ιουλίου 1936)
 12. Τοπικές εφημερίδες
  • Εβδομαδιαίο
 13. Δακτυλογραφημένη
  • Εβδομαδιαία εφημερίδα με διευθυντή και ιδιοκτήτη τον Θρασύβουλο Παπαστράτη. Είναι συνέχεια της εφημερίδας με τίτλο "Ο Κριτής" που έβγαζε ο ίδιος εκδότης από 2 Ιουλίου 1917 μέχρι 21 Δεκεμβρίου 1918, αρ. φύλλων 1-64)

    

   Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974. - Αθήνα : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2008. - Τόμος Β', σελίδα 273