1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 615, Έτος 16ον, Αριθ. 615, 18 Μαΐου 1933
  5. 18 Μαίου 1933
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες