1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 714, Έτος 19ον, Αριθ. 714, 27 Νοεμβρίου 1935
  5. 27 Νοεμβρίου 1935
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες