1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 554, Έτος ΙΕ', Αριθ. 554, 16 Μαρτίου 1932
  5. 16 Μαρτίου 1932
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες